ทำไม relx และเมื่อใดจึงควรใช้ท่อให้อาหารทางการแพทย์?